Zonnepark Pesse

21 augustus 2019 – Vastleggen afspraken

Samen met de grond eigenaar zijn afspraken gemaakt aangaande de eigendomsrechten en duur.

Lees meer

25 oktober 2019 – Eerste ontwerp zonnepark

Samen met een gekwalificeerd landschapsarchitect is  een eerste voorstel ontworpen. Dit betreft een eerste opzet, welke wordt voorgelegd aan de gemeente. Wanneer hier positieve feedback…

Lees meer

15 januari 2020 – Bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst waren Kronos Solar, de gemeente Hoogeveen en een aantal omwonenden aanwezig. Er waren diverse vragen vanuit de buurt over de verschillende aspecten…

Lees meer

6 april 2020 – Aanvraag omgevingsvergunning

Aangezien een zonnepark strijdig is met het geldende bestemmingsplan, is het aldus verboden op de beoogde locatie een zonnepark te realiseren. Er is daarom een…

Lees meer

2 juni 2020 – Informatie avond

Normaliter hadden wij u graag uitgenodigd voor een vervolg bijeenkomst om u te informeren over het plan met feedback uit de eerste bijeenkomst. Vanwege het…

Lees meer

Aanvraag omgevingsvergunning

Het project is in afwachting van gemeentelijke feedback. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit gecommuniceerd worden.

Lees meer