Aanvraag omgevingsvergunning

Het project is in afwachting van gemeentelijke feedback. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit gecommuniceerd worden.

Geplaatst in .