Zonnepark Pesse

De beoogde locatie voor het zonnepark ligt ten zuidoosten van Pesse in de gemeente Hoogeveen. De beoogde percelen zijn gelegen langs de Kerkweg en op kleine afstand van de A28.

De eerste keuze die voor af gaat aan het bouwen van een zonnepark, is de wens om door middel van een grootschalig grondgebonden zonnepark schone energie op te wekken. Daarnaast gelden er natuurlijk ook verschillende criteria waar de gekozen locatie aan dient te voldoen. Deze locatie leent zich zeer goed voor een zonnepark door de zonnebestraling die per m2 te verwachten valt, daarnaast is er weinig schaduw die belemmering veroorzaakt.

Waarom deze locatie?

De gemeente Hoogeveen heeft de ambitieuze doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst significant te verhogen. Dit is in navolging van provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld in een poging minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Buiten alle technische en economische afwegingen die ten grondslag liggen aan een zonnepark is de beschikbaarheid het meest doorslaggevende aspect. Indien een locatie niet beschikbaar is stopt het daar reeds. Een opsomming waarom deze locatie is gekozen:

  • Besloten karakter van landschap blijft behouden;
  • Mogelijkheid om impuls aan bestaande landschap te geven;
  • Mogelijkheid om ruimte te geven aan recentere vormen van landgebruik en deze te koppelen aan het bestaande landschap;
  • Mogelijkheid op verbetering ecologische diversiteit;
  • Langdurige pauze van intensieve landbouw en geen gebruik van kunstmest. Dit maakt de grond aantrekkelijker voor flora en fauna;
  • In overeenstemming met provinciaal en gemeentelijk beleid;
  • De ambitieuze doelstellingen van de gemeente Pesse voor duurzame energie.