Zonnepark Pesse

Een goed draagvlak voor dit zonnepark is van groot belang. Zo willen we u bijvoorbeeld hier al goed informeren en betrekken. Graag horen we uw mening onderaan de pagina over welke voorkeur u heeft voor financiële participatie!

Om de lokale belangen goed inzichtelijk te krijgen, wordt bij Kronos Solar de voorkeur gegeven aan een samenwerking op lokaal niveau, mogelijk in de vorm van een energie coöperatie. Middels een energie coöperatie kan op lokale schaal informatie over de wensen en voorkeuren van participatie gewonnen worden. Een tweede voordeel is dat de uiteindelijke uitrol van het participatieaanbod via de energie coöperatie efficiënt en met lokale partners op een transparante manier uitgevoerd kan worden. In totaal zal minimaal 50% van het zonnepark beschikbaar gesteld worden voor financiële participatie.

Er zijn meerdere financiële participatie mogelijkheden:

  • Postcoderoos: deelname van een lokale energie coöperatie aan het zonnepark. Een deel van het zonnepark (max. 10%) kan in eigendom komen van een lokale energie coöperatie. Aandelen kunnen worden verkregen via de lokale energie coöperatie. Kunt u geen zonnepanelen op uw dak plaatsen, dan kunt u zo toch investeren in zonnepanelen.
  • Collectieve inkoop: voor wie overweegt zonnepanelen op een eigen dak te leggen kan Kronos Solar de inwoners van Pesse, woonachtig binnen een straal van 500 meter rondom het zonnepark, de mogelijkheid bieden om mee te doen in een collectieve inkoop waarbij de panelen kunnen worden verkregen via een lokale energie coöperatie. Als Kronos de panelen voor het park bestelt kunnen de inwoners meeliften op de bestelling, en kunnen zonnepanelen tegen inkoop-kostprijs geleverd worden.
  • Crowdfunding: voor wie geen mogelijkheid heeft zonnepanelen te plaatsen op een eigen dak, wordt de mogelijkheid geboden te investeren in het zonnepark. D.m.v. crowdfunding kan men direct mee investeren in het project. Dit vindt plaats op basis van obligaties die over de looptijd van 15 jaar worden terug betaald. Elk jaar ontvangt men een rente percentage over het uitstaande bedrag. Dit rente percentage past zich aan o.b.v. de hoeveelheid opgewekte energie. Natuurlijk is ook sprake van zo genaamde floor en een cap, hierdoor beweegt het rente percentage zich altijd binnen deze marge. Maximaal bedrag €250.000.

Mocht er geen animo zijn voor bovengenoemde mogelijkheden, dan kan uitgeweken worden naar de volgende opties:

Donatie
Kronos Solar kan zonnepanelen (tot 60 stuks) doneren aan enkele maatschappelijke functies in Pesse. Zo beschikt een verenigingsgebouw bijvoorbeeld over gratis elektrische energie.

Omgevingsfonds
Door omwonenden wordt vaak aangegeven dat er een behoefte is aan bijvoorbeeld bredere natuurontwikkeling in de omgeving. Kronos Solar kan daarop aanbieden een bedrag te kunnen doneren aan een bestaand of door de buurt opgericht omgevingsfonds voor de stimulering van natuurontwikkeling in de omgeving.

Andere voorbeelden zijn het aanplanten van verbindingswegen en erven of op agrarische gronden van lokale grondbezitters, mits de grondbezitters hier voor open staan natuurlijk.

Educatie
Kronos Solar biedt de scholen in Pesse educatieve faciliteiten aan over duurzame energie. Gedurende de eerste tien jaar kan één dag per jaar worden besteed aan educatieve doeleinden zoals lessen op school, of voor het rondleiden van schoolklassen bij het zonnepark. Daarbij zal dan ook aandacht worden geschonken aan onderwerpen als de ecologische waarde en biodiversiteit van het zonnepark.

In overleg met u, de Gemeente Hoogeveen en Kronos Solar kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de exacte invulling van bovenstaande.

Wilt u mee participeren? U kunt van zich laten horen via het contact formulier.