25 oktober 2019 – Eerste ontwerp zonnepark

Samen met een gekwalificeerd landschapsarchitect is  een eerste voorstel ontworpen. Dit betreft een eerste opzet, welke wordt voorgelegd aan de gemeente. Wanneer hier positieve feedback op komt kan het plan verder uitgewerkt worden voor een omgevingsvergunning.

Geplaatst in .