Hoe ziet het proces er verder uit?

Eventuele aanpassingen in concept doorvoeren:

In navolging van persoonlijke gesprekken met u en betrokkenen partijen, alsmede reacties via deze website worden de mogelijke aanpassingen aan het plan doorgevoerd. Eventuele aanpassingen worden daarna ter goedkeuring voorgesteld aan de gemeente zodat er een vergunning verleend kan worden.

Vergunning:

De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan alle gestelde eisen en beleidszaken. Vervolgens wordt het plan eerst ontvankelijk verklaart, daarna ligt het plan ter openbare inzage. De gemeente geeft een verklaring van geen bedenkingen als er geen bezwaren en dergelijke zijn, waarna de vergunning wordt toegekend.

SDE subsidie aanvraag:

Het ministerie van Economische Zaken subsidieert duurzame energieprojecten met de SDE+. Uit de SDE+ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten uit zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden. In september 2020 opent een nieuwe ronde.

Bouwfase:

Zodra de financiering geregeld is en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, dan kan de bouwfase beginnen.

De bouw van het zonnepark zal circa zes maanden duren. Gedurende deze maanden zullen diverse bouwstadia doorlopen worden, beginnend met het plaatsen van het hekwerk en het aanleggen van de (interne) infrastructuur, het aanleveren van het materiaal op locatie en het opzetten van het (tijdelijke) bouwbeveiligingssysteem. Daarna zal begonnen worden met het plaatsen van de onderconstructie middels hei-werkzaamheden en uiteindelijk het installeren van de panelen. Tenslotte wordt de bekabeling aangelegd. Parallel zal de netbeheerder aan de aansluitwerkzaamheden werken in en rondom het klantstation.

Deze diverse fasen zorgen ervoor dat de overlast in en rondom de planlocatie minimaal is. Het vooraf aanleveren maakt bijvoorbeeld mogelijke overlast van zowel aan- en afvoer, alsmede hei-werkzaamheden onmogelijk. Ook zullen de bouwfasen van het bouwtraject op de projectwebsite gepubliceerd worden en zal de mogelijkheid bestaan om klachten, opmerkingen of suggesties in te dienen tijdens de bouwfase.

Exploitatie:

Na oplevering van het project begint de exploitatiefase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Het ecologisch beheer zal Kronos Solar professioneel laten uitvoeren door een professionele organisatie. Storingen worden zo snel mogelijk opgelost en de panelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

Ontmanteling:

Na 25 jaar zal het zonnepark ontmanteld worden en de percelen in originele staat opgeleverd worden. Bij de ontmanteling van het zonnepark na 25 jaar zal gebruik maken van een organisatie die zich volledig richt op het duurzaam ontmantelen en recyclen van (gebruikte) zonnepanelen.

Geplaatst in .