Hoe ziet het hekwerk er uit?

De landschappelijke en natuurlijke inpassing in dit project vereist de realisering van diverse randen rondom het park. De rand van het zonnepark bedraagt bij de randen vijf meter struweelhaag. In deze haag wordt het wijdmazige hekwerk geïntegreerd. Binnen het hekwerk wordt vijf meter afstand gehouden tot de panelen, deze vijf meter vormt een zandig onderhoudspad. Deze doorgaande onderhoudspaden zijn tegelijkertijd kruidenzone in te zaaien met akkervogelmengsel. De totale landschappelijke zone, haag en kruidenzone bedraagt tien meter.

Een hek is nodig om diefstal en vernielingen van de zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen en is een eis van de verzekeraar van het zonnepark. Het hek is tevens ree-vriendelijk.

Geplaatst in .