Hoe wordt de natuur verwerkt in het park?

Er ligt met de komst van het zonnepark een kans om een groter geheel in de omgeving aan te passen. Behoud en versterking van het kleinschalige cultuurlandschap kan ten opzichte van de huidige situatie zelfs verbeteren, namelijk door niet alleen het zonnepark zo ecologisch mogelijk in te richten en doorzettend te beheren – onder meer met ontwikkeling van soortenrijk grasland i.p.v. het huidig arme en eentonige cultuur grasland – maar ook door landschapselementen er omheen en binnenin te versterken. Zo biedt dit mogelijkheden voor dieren om te foerageren op het zonnepark.

De gehele inpassing is op deze pagina terug te vinden.

Duurzame energie maakt een integraal onderdeel uit van het Nederlandse landschap en de Nederlandse samenleving dat in de toekomst alleen maar groter zal worden. Door de gepaste zichtbaarheid van het zonnepark wordt aangetoond dat binnen de gemeente Hoogeveen duurzame energie wordt opgewekt, iets om positief naar te kijken.

Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

Suggesties voor een goede landschappelijke inpassing en opmerkingen hierover horen we graag!

Geplaatst in .